västfrakt ekonomisk förening

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetspolicy

Västfrakt arbetar efter en trafiksäkerhetspolicy där hänsyn tas till både miljö och trafiksäkerhet. Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara ett föredöme i trafiken. Varje anställd/delägare ska ha sådana värderingar beträffande trafik och medtrafikanter och alltid följa fällande regler. Visa hänsyn till andra trafikanter för att bidra till en säkrare trafikmiljö.

Vi ska betraktas som ett gott föredöme i trafiken och arbeta med ständiga förbättringar inom trafiksäkerhet.

  • Vi ska följa hastighetsbestämmelser, regler lastvikter, lastsäkring, bältesanvändning samt kör- och vilotider.
  • Vi ska visa hänsyn till medtrafikanter samt särskild hänsyn tas till barnen i trafiken så vi verkar som föredömen i trafiken.
  • Vi ska följa gällande trafikregler.
  • Vi håller avstånd till framförvarande.
  • Vi tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering.
  • Vi är sprit och drogfria och skall undvika att köra då vi är trötta.
  • Vi håller fordonet i trafiksäkert skick.

Epost

0531-719 00

info@vastfrakt.se

Korsbyn, 660 11 Billingsfors

org nr : 762000-1532

Moms nr : SE762000153201

Godkänd för F-skatt