Produkter

Västfrakt Ekonomiska avdelning, Har du några frågor tveka inte med att ta kontakt med oss på telefon eller mail.

Bergprodukter

Bergprodukterna indelas i makadam, bärlager och stenmjöl. Vi erbjuder både standardblandningar och receptbaserade blandningar med anpassad kornfördelning..

Bergprodukter till asfalt, betong och vägmaterial enligt Trafikverkets föreskrifter är CE-märkta enligt gällande standarder.

Naturgrus & Sand

Vi har tillstånd att tillverka Naturgrusprodukter. Vi har sand att gjuta,mura och putsa med. Vi har även Dalslands bästa sand att lägga på sandstranden. 

 

Information om våra täkter

Jordprodukter

Vi harpar jord i en av våra täkter. Vi blandar Sand och Jord för att få jorden riktig fin och bra att använda i både rabatter och på gräsmattor.

Barkprodukter

Vi lagerför Bark i en av våra täkter ta kontakt med oss för mer information.

 

Har du några frågor ?

Storsäck

Bergkross, Kullersten, Sand och Jord. Maxstorlek på matrial 0-90 mm. 

För att beställa : Kontakta Västfrakt på 0531-719 00. 

Beställning ska skke 2 dagar innan leverans.

Epost

0531-719 00

info@vastfrakt.se

Korsbyn, 660 11 Billingsfors

org nr : 762000-1532

Moms nr : SE762000153201

Godkänd för F-skatt