Deponi

Västfrakt Ekonomiska avdelning, Har du några frågor tveka inte med att ta kontakt med oss på telefon eller mail.

Mottagningsregler

Vi tar emot och säljer schaktmassor på flera av våra deponianläggningar. Kontakta oss för priser, regler och mottagningsblankett.

Föroreningar

Inget material får innehålla föroreningar . Eftersom massorna kommer från vägar, gator, banvallar, industritomter kan dem innehålla föroreningar.

Falska uppgifter

Om de visar sig att inlevererat material innehåller sådana mängder föroreningar att de klassas som farligt avfall transporteras det till godkänd avfallsmottagare.Kostnaderna för transport, analys, destruktion och nedlagd arbetstid debiteras den kund eller åkare som har levererat in materialet. Desutom tillkommer ett vite på 15 000 kronor.

material vi tar emot 

k

Jordmassor

Vi tar emot rena jordmassor som kan vara sammanblandade, jordmassor med stubbar, rör och dylikt tar vi inte emot

Schaktmassor

Vi tar emot rena blandade massor, orena blandande massor tar vi inte emot

g

Vägar och planer

Vi tar emot grus, kross, schaktmassor blandade med jord och lera

Asfaltschakt

Vi tar emot fräst och uppbruten asfalt som är ren från grus. Vi tar inte emot asfalt som är tjärbränd.

Betongschakt

Vi tar emot rena betongmassor utan armering, rivningsbetong-armerad betong tar vi inte emot samt väggar eller betong blandat med annat mtrl.

Epost

0531-719 00

info@vastfrakt.se

Korsbyn, 660 11 Billingsfors

org nr : 762000-1532

Moms nr : SE762000153201

Godkänd för F-skatt